واحد پشتیبانی فنی » صفحات
واحد پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی تیم شارژ پلاس در واحد خود تمامی خدمات ارائه شده از طرف نماینده ها را مورد بررسی قرار می دهد تا از خطای احتمالی کاسته شود. در این زمینه از تمام کسانی که در تعمیرات قطعات الکترونیکی تجربه دارند  دعوت به همکاری میشود ، با نماینده های فروش ما و یا همین وبسایت می توانید درخواست خود را در بخش همکاری ارسال کنید.

نکته ها :

  1. کلیه خدمات بصورت تعرفه بندی و ثابت به مشتری ارائه میشود
  2. خدماتی که نیاز به قطعات میباشد باید در وبسایت یا با بخش فنی هماهنگ شود
  3. اگر در طرح یا دستگاه ایرادی را رفع کردید که نیاز به تصحیح است ، پاداش گروه ما برایتان در نظر گرفته شده
  4. در صورت مواجه با عدم رهگیری محصولات در وبسایت ، آن محصول از جانب ما سلب مسئولیت شده است
  5. تکمیلی 4 - اگر محصول مورد نظر در لیست محصولات و در بخش رهگیری نبود ، آن محصول از شاخه های شارژ پلاس نمیباشد