اطلاعات تکمیلی » صفحات
اطلاعات تکمیلی

نمایندگان فروش میتوانند جهت اطلاع از اخبار واحد مورد نظر را بررسی و روزانه بازدید نمایند تا از آخرین اخبار مربوطه با خبر شوند ، از اطلاعیه های مهم تا خبرهایی که به مراتب نیاز به اطلاع رسانی دارد می باشد. نمایندگان می بایست در زمان های متوالی و متناوب با در میان گذاشتن نظرات خود از واحد پیشنهادات ما را در بهبود گروه تولیدی یاری نمایند و اینکه بزودی خدمات جدیدتری در وبسایت برای نمایندگان فروش باز خواهد شد و افتتاح میگردد تا سهولت ارتباط و خدمات صورت گیرد.

قابل توجه نماینده های جدید ، با معرفی نیروهای فعال و با انرژی در مناطق و شهر های دیگر از سیستم پورسانت بهره مند شوید که طی اطلاعیه هایی برایتان ارسال خواهد شد ، تمامی صفحات قوانین و مقررات سایت را مشاهده نمایید و حتما پیگیری نمایید تا مشکلات آتی جلوگیری شود.

** این صفحه بروز خواهد شد